Постійна комісія з питань планування, бюджету і фінансів

          Постійна комісія з питань планування, бюджету і фінансів:

          1. Розглядає програми соціально-економічного та культурного розвитку міста та інші міські цільові програми на відповідність з бюджетним фінансуванням, здійснює контроль за їх виконанням.
 
          2. Розробляє проекти рішень ради, приймає висновки і рекомендації щодо проектів рішень ради, в тому числі внесених іншими суб'єктами, щодо наступних питань:
          - формування, затвердження Кабміном, зміна і контроль за виконанням бюджету міста Одеси, затвердження звіту про його виконання;
          - встановлення місцевих податків і зборів, включаючи питання надання податкових пільг і пільг за платежами (відрахувань) до бюджету, в тому числі розміру частки прибутку комунальних підприємств Одеської міської ради, яка підлягає перерахуванню до бюджету міста, орендної плати за використання об'єктів комунальної власності територіальної громади міста ;
          - вирішення інших питань, пов'язаних з фінансуванням з місцевого бюджету.
 
          3. Розглядає за пропозицією міського голови структури виконавчих органів ради, загальну чисельність апарату ради та її виконавчих органів, витрат на їх утримання.
 
          4. Розглядає питання створення цільових фондів, затвердження Положень про них, звіти про використання коштів цих фондів.
 
          5. Розглядає питання про випуск місцевих позик, муніципальних цінних паперів, залучення інвестицій, отримання та обслуговування кредитів.
 
          6. Веде роботу з виявлення резервів і джерел додаткових надходжень до бюджету міста, посилення режиму економії щодо витрачання коштів місцевого бюджету.
 
          7. Проводить аналіз фінансового стану комунальних підприємств, установ, організацій Одеської міської ради, вносить пропозиції щодо його поліпшення.
 
          8. Бере участь у розгляді інших питань, пов'язаних з плануванням, бюджетно-фінансовою діяльністю ради, в тому числі пов'язану з використанням комунальної власності, витрачанням бюджетних коштів на капітальні ремонти, будівництво, фінансуванням інших заходів і робіт.
 
          9. Здійснює контроль за виконанням рішень, покладений на комісію відповідним рішенням ради.
 
         10. Здійснює за дорученням ради або міського голови інші функції.