Постійна комісія з питань житлово-комунального господарства

5.8. Постійна комісія з питань житлово-комунального господарства:

5.8.1. Розглядає та приймає участь в розробці бюджету міста, програм соціально-економічного та культурного розвитку міста, програм впровадження та розвитку енергозберігаючих технологій, альтернативних джерел енергопостачання та інших міських цільових програм, здійснює попередній розгляд звітів про їх виконання.

5.8.2. Розглядає проєкти рішень ради, що вносяться на розгляд сесії, в сфері забезпечення функціонування житлово-комунального господарства, діяльності органів самоорганізації населення, в тому числі з питань:

  • затвердження планів та програм розвитку інфраструктури житлово-комунального господарства та паливно-енергетичного комплексу міста;
  • реконструкції та модернізації об'єктів теплопостачання, водопостачання, водовідведення, електропостачання міста;
  • надання житлово-комунальних послуг, забезпечення їх належного рівня та якості, встановлення цін і тарифів на комунальні послуги;
  • управління відповідними об'єктами, які перебувають у комунальній власності територіальної громади міста, забезпечення їх належного використання та ефективної експлуатації;
  • здійснення контролю за дотриманням законодавства щодо захисту прав споживачів у сфері надання житлово-комунальних послуг;
  • проведення ремонтних робіт житлового фонду міста;
  • розробки нових технологічних процесів та екологічно чистих енерготехнологічних комплексів, необхідних для переробки та виробництва матеріалів, в тому числі з техногенних і побутових відходів;
  • розміщення на території міста нових або реконструкції діючих об'єктів, у тому числі місць чи об’єктів для розміщення відходів;
  • та інших питань в межах компетенції комісії.

5.8.3. Розглядає фінансові плани та проводить аналіз роботи комунальних підприємств у сфері житлово-комунального господарства, вносить на розгляд ради відповідні пропозиції.

5.8.4. Здійснює контроль за виконанням рішень, покладений на комісію відповідним рішенням ради.

5.8.5. Здійснює за дорученням ради або міського голови інші функції.