Постійна комісія з питань планування забудови територій, міського дизайну, архітектури та охорони культурної спадщини

5.7. Постійна комісія з питань планування забудови територій, міського дизайну, архітектури та охорони культурної спадщини:

5.7.1. Розглядає та приймає участь в розробці бюджету міста, програм соціально-економічного та культурного розвитку міста, інших цільових програм, в тому числі, спрямованих на розвиток та будівництво інфраструктури міста, в сфері містобудування та архітектури, міського дизайну, реклами та благоустрою міста, охорони об'єктів культурної спадщини та розміщення малих архітектурних форм, здійснює попередній розгляд звітів про їх виконання.

5.7.2. Розглядає та розроблює в межах компетенції ради положення, порядок, концепції, інші проекти рішень ради, спрямовані на регулювання відносин у сфері забудови території міста, міського дизайну, реклами та архітектури, благоустрою міського середовища, в тому числі пов’язані зі створенням єдиного лаконічного комплексу елементів міського дизайну, охороною об’єктів культурної спадщини, розміщенням малих архітектурних форм, та вносить їх на розгляд сесії ради.

5.7.3. Розглядає матеріали та готує проєкти рішень ради щодо внесення змін до положення Генерального плану міста, надання дозволів на розробку, затвердження та внесення змін до Плану зонування та детальних планів територій.

5.7.4. Здійснює контроль за додержанням виконавчими органами ради, комунальними підприємства, установами законодавства в сфері містобудування та архітектури, міського дизайну, реклами, благоустрою міста, охорони об’єктів культурної спадщини, розміщення малих архітектурних форм, заслуховує звіти про результати роботи та проводить аналіз їх діяльності.

5.7.5. Розглядає питання щодо забезпечення дотримання Генерального плану м Одеси, Плану зонування та містобудівного законодавства, надає відповідні пропозиції.

5.7.6. Розглядає питання щодо реконструкції та реставрації об'єктів культурної спадщини, розташованих на території міста, вносить свої пропозиції.

5.7.7. Здійснює моніторинг діяльності суб’єктів господарювання у сфері містобудування та архітектури, міського дизайну, реклами та благоустрою міста, охорони об’єктів культурної спадщини.

5.7.8. Розглядає питання доцільності та черговості проведення будівельних, ремонтних, реставраційних робіт та робіт з реконструкції на об’єктах комунальної власності територіальної громади міста, приймає висновки та рекомендації з відповідних питань.

5.7.9. Розглядає титульні списки будівельних, ремонтних, реставраційних робіт та робіт з реконструкції на об’єктах комунальної власності територіальної громади міста, надає свої висновки та рекомендації відповідним виконавчим органам ради та комунальним підприємствам.

5.7.10. Вносить на розгляд ради проєкти рішень щодо створення та припинення комунальних підприємств, установ у сфері містобудування та архітектури, міського дизайну, реклами та благоустрою міста, охорони культурної спадщини, а також проєкти рішень про внесення змін до їх статутів та положень.

5.7.11. Бере участь у розгляді питань про здійснення місцевого запозичення до бюджету міста та надання цільових місцевих позик в частині питань, пов’язаних із забудовою міста, міським дизайном, архітектурою, благоустроєм міського середовища та охороною об’єктів культурної спадщини.

5.7.12. Здійснює контроль за виконанням рішень, покладений на комісію відповідним рішенням ради.

5.7.13. Здійснює за дорученням ради або міського голови інші функції.