Постійна комісія з питань культури, туризму і міжнародних відносин

5.3. Постійна комісія з питань культури, туризму і міжнародних відносин:

5.3.1. Розглядає та приймає участь в розробці бюджету міста, програм соціально-економічного та культурного розвитку міста та інших міських цільових програм в частині забезпечення розвитку сфери культури, туристичної інфраструктури міста та міжнародних відносин; здійснює попередній розгляд звітів про їх виконання.

5.3.2. Розглядає та вносить на розгляд ради проєкти рішень у сфері розвитку культури, туризму та міжнародних відносин, зокрема питань:

  • функціонування та удосконалення базової мережі комунальних закладів культури, діяльність яких спрямована на створення умов для забезпечення розвитку творчості людини, збирання, збереження, використання і поширення інформації про матеріальні та духовні культурні цінності, а також на забезпечення цілісності культурного простору, доступності національного культурного надбання, дотримання прав громадян у сфері культури;
  • створення та припинення, затвердження та внесення змін до статутів (положень) комунальних підприємств та установ культури і туризму;
  • проведення моніторингу мережі туристичних комплексів міста, надання пропозицій щодо удосконалення їх роботи;
  • проведення туристичних, культурно-розважальних заходів в місті;
  • забезпечення умов прибутковості підприємств туристичної індустрії, нарощування їх виробничих потужностей;
  • забезпечення населення туристичними послугами належного рівня та якості;
  • з інших питань у сферах культури та розвитку туристичної інфраструктури міста.

5.3.3. Надає пропозиції щодо удосконалення бібліотечної, музейної, культурної та розважальної діяльності комунальних закладів, підприємств, установ.

5.3.4. Надає висновки і рекомендації щодо створення, тиражування, розповсюдження, демонстрування, популяризації, збереження і використання культурних благ та культурних цінностей для задоволення культурних потреб мешканців міста.

5.3.5. Розглядає питання про репрезентацію міської ради у відносинах з муніципалітетами поріднених міст, дипломатичними місіями іноземних держав в Україні та дипломатичними місіями України за кордоном, а також міжнародними організаціями з дотриманням державної політики у сфері зовнішніх зносин.

5.3.6. Розглядає питання про встановлення партнерських та побратимських зв'язків з містами зарубіжних країн, а також з питань участі м. Одеси в міжнародних утвореннях, організаціях, проєктах.

5.3.7. Сприяє розвитку іміджевої та брендингової політики м. Одеси, розглядає програми і заходи щодо імплементації міжнародних стандартів в різні сфери життя.

5.3.8. Здійснює контроль за виконанням рішень, покладений на комісію відповідним рішенням ради.

5.3.9. Здійснює за дорученням ради або міського голови інші функції.