Постійна комісія з питань житлово-комунального господарства, екології та надзвичайних ситуацій

          Постійна комісія з питань житлово-комунального господарства, екології та надзвичайних ситуацій:
 
          1. Розглядає і приймає участь в розробці бюджету міста, програм соціально-економічного та культурного розвитку міста, програм впровадження і розвитку енергозберігаючих технологій, розробки і впровадження в міську інфраструктуру альтернативних джерел енергопостачання та інших міських цільових програм, здійснює попередній розгляд звітів про їх виконання.
 
          2. Розглядає і розробляє в межах повноважень ради положення, концепції, програми, інші нормативно-правові акти, спрямовані на регулювання відносин у сфері забезпечення функціонування житлового-комунального господарства, органів самоорганізації населення, охорони навколишнього природного середовища, екологічної безпеки населення і раціонального використання природних ресурсів міста і акваторій Одеської затоки.
 
          3. Розглядає проекти рішень ради, що виносяться на розгляд сесії, виконавчого комітету ради, в сфері забезпечення функціонування житлового-комунального господарства, органів самоорганізації населення, охорони навколишнього природного середовища, екологічної безпеки населення і раціонального використання природних ресурсів міста, в тому числі з питань:
          - затвердження планів і програм розвитку інфраструктури житлово-комунального господарства та паливно-енергетичного комплексу міста;
          - реконструкції та модернізації об'єктів теплопостачання, водопостачання, водовідведення, електропостачання міста;
          - надання житлово-комунальних послуг, забезпечення їх належного рівня та якості, встановлення цін і тарифів на комунальні послуги;
          - управління відповідними об'єктами, які перебувають у комунальній власності територіальної громади міста, забезпечення їх належного використання та ефективної експлуатації;
          - забезпечення збереження та розширення площ зелених насаджень, розвитку комплексних зон рекреації і рекреаційних об'єктів на території міста, в тому числі в прибережній зоні;
          - забезпечення зменшення забруднення атмосферного повітря, питної води, водних об'єктів, продуктів харчування, території міста;
          - здійснення контролю за дотриманням законодавства щодо захисту прав споживачів у сфері надання житлово-комунальних послуг;
          - проведення ремонтних робіт житлового фонду міста;
          - забезпечення відкритості та доступності екологічної інформації, взаємодії з громадськістю у вирішенні питань охорони навколишнього середовища;
          - розробки нових технологічних процесів і екологічно чистих енерготехнологічних комплексів, необхідних для переробки та виробництва матеріалів, в тому числі з техногенних і побутових відходів;
          - розміщення на території міста нових або реконструкції діючих об'єктів, діяльність яких може мати негативний вплив на навколишнє природне середовище;
          - інших питань в межах компетенції комісії.

          4. Розглядає фінансові плани та проводить аналіз роботи комунальних підприємств у сфері житлово-комунального господарства та екології, вносить на розгляд ради відповідні пропозиції.
          
          5. Розглядає питання, пов'язані з участю міської ради та її виконавчих органів у підготовці, обговоренні, прийнятті та реалізації проектів в сфері забезпечення охорони навколишнього природного середовища.

          6. Проводить моніторинг стану навколишнього природного середовища; в разі необхідності - ініціює розгляд питання проведення екологічної експертизи, перевірок дотримання підприємствами, установами, організаціями незалежно від форм власності природоохоронного законодавства, а також припинення реалізації комерційних і інших проектів, пов'язаних з негативним впливом на природні системи і навколишнє природне середовище міста в цілому.

          7. Бере участь в роботі комісії по локалізації та ліквідації надзвичайних ситуацій, екологічних і техногенних катастроф.

          8. Вносить пропозиції щодо основних напрямів роботи ради та її виконавчих органів у сфері техногенно-екологічної безпеки міста; про можливості та умови використання природних ресурсів місцевого значення; по здійсненню заходів, спрямованих на зниження обсягу викидів забруднюючих речовин окремо взятого підприємства незалежно від форми власності.
          
          9. Аналізує роботу виконавчих органів ради та комунальних підприємств з питань зменшення / збільшення зелених насаджень, надходження в бюджет компенсаційної вартості, цільового використання відповідних коштів.

          10. Ініціює розгляд на пленарному засіданні ради питання щодо фінансування за рахунок бюджетних коштів природоохоронних заходів.

          11. Здійснює контроль за виконанням рішень, покладений на комісію відповідним рішенням ради.

          12. Здійснює за дорученням ради або міського голови інші функції.