Постійна комісія з питань охорони здоров'я

5.10. Постійна комісія з питань охорони здоров'я:

5.10.1. Розглядає та приймає участь в розробці бюджету міста, програм соціально-економічного та культурного розвитку міста та інших міських цільових програм, здійснює попередній розгляд звітів про їх виконання.

5.10.2. Вивчає та готує питання на розгляд ради про стан і розвиток сфери охорони здоров'я в місті, а також надає раді свої висновки і рекомендації щодо:- затвердження та реалізації міських програм у сфері охорони здоров'я;

  • управління об'єктами у сфері охорони здоров'я, які знаходяться в комунальній власності територіальної громади міста, забезпечення їх належного утримання та ефективної експлуатації;
  • забезпечення населення послугами у сфері охорони здоров'я, належного їх рівня та якості;
  • встановлення зручного для населення режиму роботи закладів охорони здоров'я;
  • інформування населення про реалізацію місцевих програм у сфері охорони здоров'я;
  • укладення, зміни, розірвання договорів з підприємствами різних форм власності з надання послуг у сфері охорони здоров'я;
  • здійснення контролю за дотриманням законодавства щодо захисту прав громадян у сфері охорони здоров'я.

5.10.3. Вивчає питання ефективності діяльності підзвітних та підконтрольних раді медичних установ і організацій, надає раді свої пропозиції з даного питання.

5.10.4. Проводить аналіз діяльності ради та її виконавчих органів у сфері охорони здоров'я, моніторинг реалізації міських програм у сфері охорони здоров'я.

5.10.5. Здійснює контроль за виконанням рішень, покладений на комісію відповідним рішенням ради.

5.10.6. Здійснює за дорученням ради або міського голови інші функції.