Постійна комісія з питань освіти, спорту та взаємодії з громадськими організаціями

5.11. Постійна комісія з питань освіти, спорту та взаємодії з громадськими організаціями:

5.11.1. Розглядає та приймає участь в розробці бюджету міста, програм соціально-економічного та культурного розвитку міста та інших міських цільових програм в частині забезпечення розвитку сфер освіти та спорту; здійснює попередній розгляд звітів про їх виконання.

5.11.2. Розглядає та вносить на розгляд ради проєкти рішень, що стосуються питань освіти та спорту, взаємодії з громадськими організаціями, діяльність яких направлена на розвиток освіти та спорту, зокрема питань:

 • створення та припинення, затвердження та внесення змін до статутів (положень) закладів освіти та спорту;
 • проведення спортивних, освітніх, наукових заходів в місті, у тому числі за ініціативи та участі громадських організацій;
 • розширення сфери спортивних об'єктів, поліпшення їх матеріальної бази;
 • забезпечення якісного надання послуг населенню у сфері освіти підзвітними раді навчальними закладами;
 • з інших питань у сферах освіти та спорту.

5.11.3. Проводить аналіз діяльності ради, її виконавчих органів, підзвітних комунальних закладів та установ освіти та спорту, вносить пропозиції.

5.11.4. Готує на розгляд ради пропозиції за наступними напрямами:

 • затвердження комплексної програми заходів, спрямованих на створення умов для найбільш повного соціального, духовного та фізичного розвитку молоді і підлітків;
 • вдосконалення роботи системи освіти відповідно до затверджених нормативів;
 • розвиток та зміцнення моральних та духовних основ суспільства;
 • організація та здійснення заходів з виховної роботи з дітьми та молоддю;
 • забезпечення умов для розвитку на території міста фізичної культури та масового спорту; організації проведення фізкультурно-оздоровчих заходів;
 • забезпечення можливості підготовки спортсменів високого рівня для гідного представлення міста на всеукраїнських і міжнародних змаганнях;
 • взаємодія з громадськими організаціями з питань освіти та спорту.

5.11.5. Здійснює контроль за виконанням рішень, покладений на комісію відповідним рішенням ради.

5.11.6. Здійснює за дорученням ради або міського голови інші функції.