Постійна комісія з питань соціальної політики та праці

          Постійна комісія з питань соціальної політики та праці:

          1. Розглядає і приймає участь в розробці бюджету міста, програм соціально-економічного та культурного розвитку міста та інших міських цільових програм з питань забезпечення соціальних прав і гарантій жителів міста, звіти про їх виконання.

          2. Розглядає питання і вносить пропозиції щодо підвищення соціальних стандартів життя населення міста, надання соціальної допомоги соціально незахищеним верствам населення.

          3. Здійснює аналіз роботи ради та профільного виконавчого органу ради з питань належного соціального забезпечення жителів міста.

          4. Здійснює контроль за виконанням рішень, покладений на комісію відповідним рішенням ради.

          5. Здійснює за дорученням ради або міського голови інші функції.