Постійна комісія з питань соціальної політики та праці

5.5. Постійна комісія з питань соціальної політики та праці:

5.5.1. Розглядає та приймає участь в розробці бюджету міста, програм соціально-економічного та культурного розвитку міста та інших міських цільових програм з питань забезпечення соціальних прав і гарантій жителів міста, звіти про їх виконання.

5.5.2. Розглядає питання та вносить пропозиції щодо підвищення соціальних стандартів життя населення міста, надання соціальної допомоги соціально незахищеним верствам населення.

5.5.3. Надає пропозиції щодо створення необхідних умов, які дають можливість особам з інвалідністю ефективно реалізувати права та свободи людини і громадянина та вести повноцінний спосіб життя згідно з індивідуальними можливостями, здібностями і інтересами.

5.5.4. Розглядає та здійснює аналіз інформації про наявність на території міста вразливих груп населення, осіб/сімей, які перебувають у складних життєвих обставинах і не можуть самостійно їх подолати, про їхні потреби у соціальних послугах, приймає висновки та рекомендації щодо організації надання соціальних послуг у місті.

5.5.5. Надає пропозиції щодо установлення радою додаткових, окрім державних, гарантій соціального захисту громадян.

5.5.6. Надає висновки та рекомендації щодо роботи профільного виконавчого органу ради з питань належного соціального забезпечення жителів міста, заслуховує звіт про результати його діяльності.

5.5.7. Розглядає питання створення комунальних установ, закладів у сфері соціального забезпечення, вносить відповідні проєкти рішень.

5.5.8. Здійснює контроль за виконанням рішень, покладений на комісію відповідним рішенням ради.

5.5.9. Здійснює за дорученням ради або міського голови інші функції.