Постійна комісія з питань регламенту, депутатської етики та запобігання корупції

5.9. Постійна комісія з питань регламенту, депутатської етики, реалізації державної регуляторної політики та запобігання корупції:

5.9.1. Розглядає та приймає участь в розробці бюджету міста, програм соціально-економічного та культурного розвитку міста та інших міських цільових програм, у тому числі з питань муніципальної безпеки.

5.9.2. Розглядає питання, пов'язані з необхідністю вжиття заходів щодо захисту прав людини і громадянина.

5.9.3. Розглядає питання забезпечення та реалізації правової політики діяльності ради, її виконавчих органів, діяльності депутатів міської ради, приймає відповідні висновки і пропозиції.

5.9.4. Здійснює правовий аналіз проєктів рішень, внесених на розгляд ради, та його результати разом з пропозиціями направляє автору проєкта (суб’єкту внесення).

5.9.5. Розглядає пропозиції виконавчих органів ради та вносить проєкт рішення ради щодо плану діяльності ради з підготовки проєктів регуляторних актів на наступний календарний рік; заслуховує звіт про його виконання.

5.9.6. Здійснює повноваження відповідальної постійної комісії відповідно до Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності", у тому числі готує висновки про відповідність проєкту регуляторного акту ради вимогам законодавства України, забезпечує підготовку експертного висновку щодо регуляторного впливу проєкту регуляторного акта.

5.9.7. Надає на розгляд ради пропозиції, у разі наявності підстав, визначених законом, про зупинення дії регуляторного акта ради, її виконавчого комітету, про його скасування чи про необхідність перегляду.

5.9.8. Сприяє в забезпеченні гарантій депутатської діяльності відповідно до законодавства України.

5.9.9. Розглядає зауваження та пропозиції юридичного департаменту Одеської міської ради до проєктів рішень ради в разі, якщо суб'єкт внесення проєкту рішення не згоден з такими зауваженнями і пропозиціями.

5.9.10. Здійснює контроль за дотриманням депутатами ради Регламенту ради, правил депутатської етики, розглядає відповідні скарги та вносить пропозиції щодо застосування заходів впливу до депутата, який порушив відповідні норми і правила.

5.9.11. Здійснює контроль за дотриманням вимог Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» щодо публічного оголошення під час засідання ради про конфлікт інтересів, у разі його наявності; надає консультації та роз’яснення щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів при прийнятті радою рішень.

5.9.12. Розглядає пропозиції та надає на розгляд ради список кандидатур для їх затвердження присяжними для районних судів міста.

5.9.13. Здійснює контроль за виконанням рішень, покладений на комісію відповідним рішенням ради.

5.9.14. Здійснює за дорученням ради або міського голови інші функції.