Постійна комісія з питань землеустрою та земельних правовідносин

          Постійна комісія з питань землеустрою та земельних правовідносин:

          1. Розглядає і розробляє в межах компетенції ради положення, порядок, концепції, що регулюють земельні відносини на території міста.

          2. Розглядає і вносить на розгляд ради проекти рішень із земельних правовідносин, зокрема:
          - про безкоштовну приватизацію земельних ділянок, що знаходяться в користуванні громадян;
          - про одержання земельних ділянок із земель комунальної власності в межах норм безоплатної приватизації, визначених Земельним кодексом України;
          - про надання земельних ділянок в постійне користування державним і комунальним підприємствам, установам і організаціям, громадським організаціям інвалідів, їх підприємствам (об'єднанням), установам і організаціям;
          - про передачу фізичним і юридичним особам в оренду земельних ділянок, що перебувають у комунальній власності;
          - про викуп земельних ділянок в порядку, передбаченому законом;
          - про вилучення (викуп) земель з мотивів суспільної необхідності та для суспільних та інших потреб;
          - про зміну цільового призначення земельних ділянок, адреси їх розміщення;
          - про внесення змін до укладених радою договори оренди, в тому числі в частині розміру орендної плати, цільового використання землі, терміну дії договору і т.д .;
          - про поновлення договорів оренди землі, термін дії яких закінчився;
          - по іншим земельним питанням.

          3. Розглядає і приймає участь в розробці бюджету міста, програм соціально-економічного та культурного розвитку міста та інших міських цільових програм в частині, що стосується земельних правовідносин, плати за землю, надходжень і витрачання грошових коштів, отриманих від продажу землі, здійснює попередній розгляд звітів про їх виконанні.

          4. Розглядає питання надання землі для містобудівних потреб, визначених містобудівною та землевпорядною документацією; організації земельних торгів та аукціонів; погодження проектів землеустрою.

          5. Вивчає діяльність підзвітних раді виконавчих органів, комунальних підприємств, установ, організацій на предмет дотримання ними земельного законодавства, ефективності діяльності в сфері земельних правовідносин, надає раді свої висновки і рекомендації.

          6. Розглядає питання забезпечення належного цільового використання та охорони земель міста.

          7. Здійснює контроль за виконанням рішень, покладений на комісію відповідним рішенням ради.

          8. Здійснює за дорученням ради або міського голови інші функції.