Постійна комісія з питань законності, депутатської етики, реалізації державної регуляторної політики та міжнародних відносин

          Постійна комісія з питань законності, депутатської етики та реалізації державної регуляторної політики і міжнародних відносин

          1. Розглядає питання, пов'язані з необхідністю вжиття заходів щодо захисту прав людини і громадянина, зміцнення законності.
 
          2. Забезпечує взаємодію ради з правоохоронними органами, іншими органами державної влади та їх посадовими особами, громадськими організаціями з питань забезпечення законності діяльності ради, її виконавчих органів, депутатської діяльності депутатів міської ради.
 
          3. Розглядає і приймає участь в розробці міських програм розвитку громадянського суспільства, місцевого самоврядування, систем самоорганізації населення міста, зміцнення законності.
 
          4. Здійснює правовий аналіз проектів рішень, внесених на розгляд ради.
 
          5. Готує висновки про відповідність проектів регуляторного акту ради вимогам законодавства України, в тому числі на підставі аналізу регуляторного впливу, яким супроводжується проект регуляторного акту, і експертного висновку про регуляторному виляння проекту рішення, підготовленого відповідно до Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності".
 
          6. Приймає висновки і рекомендації про необхідність перегляду актів ради на основі проведеного комісією правового аналізу на предмет їх законності та ефективності.
 
          7. Сприяє в забезпеченні гарантій депутатської діяльності відповідно до законодавства України.
 
          8. Розглядає зауваження і пропозиції юридичного департаменту Одеської міської ради до проектів рішень ради в разі, якщо суб'єкт внесення проекту рішення не згоден з такими зауваженнями і пропозиціями.
 
          9. Здійснює контроль за дотриманням депутатами ради чинного законодавства України, Регламенту ради, правил депутатської етики та вносить пропозиції і застосуванні заходів впливу до депутата, який порушив відповідні норми і правила.
 
          10. Здійснює контроль за виконанням рішень, покладений на комісію відповідним рішенням ради.
 
          11. Здійснює за дорученням ради або міського голови інші функції.

          12. Розглядає питання щодо репрезентації міської ради у відносинах з муніципалітетами поріднених міст, дипломатичними місіями іноземних держав в Україні та дипломатичними місіями України за кордоном, а також міжнародними організаціями із дотриманням державної політики у сфері зовнішніх відносин.

          13. Розглядає питання щодо встановлення партнерських і побратимських зв’язків з містами зарубіжних країн, а також з питань участі м. Одеси в міжнародних утвореннях, організаціях, проектах.

          14. Сприяє розвитку іміджевої та брендингової політики м. Одеси, розглядає програми та заходи щодо імплементації міжнародних стандартів у різні сфери життя.