Постійна комісія з питань економічної, інвестиційної політики, торгівлі і інформаційних технологій

          Постійна комісія з питань економічної, інвестиційної політики, торгівлі та інформаційних технологій:

          1. Розглядає і приймає участь в розробці бюджету міста, програм соціально-економічного та культурного розвитку міста та інших міських цільових програм з питань економічної, інвестиційної політики, торгівлі, міжнародних відносин і інформаційних технологій, здійснює попередній розгляд звітів про їх виконання.

          2. Вивчає питання про стан і розвиток міської інфраструктури, вносить пропозиції щодо створення сприятливих умов для ведення бізнесу суб'єктами підприємницької діяльності, про пріоритети соціально-економічного розвитку міста.

          3. Бере участь у розгляді питань про надання цільових місцевих позик.

          4. Вносить пропозиції підприємствам, установам, організаціям незалежно від форм власності, розташованим на території міста Одеси, пов'язані з соціально-економічним розвитком міста, задоволенням потреб населення, в тому числі про їх залучення на договірних засадах до участі в комплексному соціально-економічному розвитку міста.

          5. Розглядає і вносить на розгляд ради питання, пов'язані зі створенням, ліквідацією і реорганізацією комунальних підприємств ради, спільних та інших підприємств за участю ради, розвитком виробничої і соціальної інфраструктури, залученням інвестицій, розвитком зовнішньоекономічної та інвестиційної діяльності.

          6. Надає висновки і рекомендації щодо інвестиційних проектів і їх реалізації.

          7. Розглядає і вносить на розгляд ради питання делегування окремих повноважень ради її виконавчим органам.

          8. Вивчає питання і вносить пропозиції щодо доцільності розміщення (створення) існуючих і новостворюваних ринків і об'єктів торгівлі, громадського харчування та сфери послуг.

          9. Розглядає плани роботи комунальних підприємств ради, бере участь в розробці інвестиційних проектів даних підприємств, звіти про їх виконання.

          10. Розглядає питання щодо удосконалення мережі підприємств торгівлі, громадського харчування, побутового обслуговування населення.

          11. Розглядає питання і вносить пропозиції щодо дерегуляції та спрощення процедур, необхідних для здійснення господарської діяльності.

          12. Вносить пропозиції щодо пріоритетних напрямів інформатизації в місті, вносить на розгляд ради проекти рішень з розвитку інформаційно-телекомунікаційної сфери життєдіяльності міста.

          13. Розглядає і вносить пропозиції щодо заходів з енергозбереження, необхідних для реалізації в місті.

          14. Забезпечує взаємодію з Одеською діаспорою, залучення її представників до участі в розвитку культурної та соціально-економічного життя міста.

          15. Здійснює контроль за виконанням рішень, покладений на комісію відповідним рішенням ради.

          16. Здійснює за дорученням ради або міського голови інші функції.