Постійна комісія з питань транспорту, дорожнього господарства, зв'язку та морегосподарського комплексу

          Постійна комісія з питань транспорту, дорожнього господарства, зв'язку і морегосподарського комплексу:

          1. Розглядає і приймає участь в розробці бюджету міста, програм соціально-економічного та культурного розвитку міста та інших міських цільових програм з питань транспорту, дорожнього господарства, зв'язку і морегосподарського комплексу, здійснює попередній розгляд звітів про їх виконання.
 
          2. Розглядає і розробляє в межах компетенції ради положення, порядки, концепції та інші проекти рішень ради, спрямовані на регулювання відносин сфері розвитку транспорту, дорожнього господарства, зв'язку і морегосподарського комплексу.
 
          3. Розглядає питання і вносить пропозиції на розгляд ради щодо розвитку транспортної та дорожньої інфраструктури міста, а також розглядає і вносить пропозиції щодо проектів рішень, які стосуються питань транспортно-дорожньої інфраструктури.
 
          4. Розглядає питання і вносить пропозиції щодо встановлення тарифів на транспортні послуги, вносить пропозиції щодо вдосконалення тарифної системи підприємств, організацій міського транспортно-дорожнього комплексу.
 
          5. Здійснює моніторинг діяльності підприємств зв'язку та транспортно-дорожнього комплексу.
 
          6. Розглядає питання щодо доцільності відчуження, передачі в користування, управління, під заставу об'єктів транспортно-дорожнього комплексу та зв'язку, які знаходяться в комунальній власності територіальної громади міста.
 
          7. Розглядає науково-технічних програм, інноваційні, інвестиційні проекти, спрямовані на розвиток міського транспорту, дорожнього господарства, зв'язку і морегосподарського комплексу.

          8. Розглядає плани роботи комунальних підприємств ради, які здійснюють діяльність в сфері транспорту, дорожнього господарства, зв'язку і морегосподарського комплексу, звіти про їх виконання.
 
          9. Розглядає пропозиції щодо відшкодування витрат компенсаційних виплат відповідним підприємствам на покриття витрат, пов'язаних з перевезенням пільгових категорій громадян.
 
          10. Розглядає питання і вносить пропозиції щодо розміщення на території міста об'єктів зв'язку та плани розміщення інженерної інфраструктури систем зв'язку, морегосподарського комплексу.
 
          11. Розглядає питання дотримання суб'єктами господарювання правил транспортного обслуговування, надання телекомунікаційних послуг, організації та експлуатації місць для парковок, стоянок, вносить відповідні пропозиції.
 
          12. Здійснює контроль за виконанням рішень, покладений на комісію відповідним рішенням ради.
 
          13. Здійснює за дорученням ради або міського голови інші функції.