Постійна комісія з питань комунальної власності

          Постійна комісія з питань комунальної власності:

          1. Розглядає і приймає участь в розробці бюджету міста, програм соціально-економічного та культурного розвитку міста та інших міських цільових програм в частині забезпечення ефективного використання комунальної власності територіальної громади міста, здійснює попередній розгляд звітів про їх виконання.
 
          2. Вивчає і розглядає питання про стан і розвиток міської інфраструктури.
 
          3. Розглядає питання і вносить на розгляд ради проекти рішень, пов'язані з відчуженням (передачею) об'єктів комунальної власності територіальної громади м.Одеси, передачею їх в концесію, заставу, а також з придбанням (прийняттям) об'єктів в комунальну власність територіальної громади міста.
 
          4. Розглядає питання і вносить пропозиції, пов'язані з використанням прибутку комунальних підприємств, установ та організацій ради.
 
          5. Попередньо розглядає і вносить на розгляд ради проекти рішень про створення, ліквідації та реорганізації комунальних підприємств ради, а також інших підприємств за участю міської ради; розглядає питання, пов'язані з подальшим використанням комунального майна ліквідованих комунальних підприємств ради.
 
          6. Вносить пропозиції на розгляд ради про надання пільг по орендній платі за використання майна комунальної власності територіальної громади міста.
 
          7. Розглядає плани діяльності комунальних підприємств, звіти про їх виконання, вносить відповідні пропозиції.
 
          8. Попередньо розглядає і вносить на розгляд ради проекти рішень про виключення об'єктів зі складу єдиних майнових комплексів комунальних підприємств, а також вносить пропозиції щодо подальшого використання таких об'єктів.
 
          9. Попередньо розглядає і вносить на розгляд ради проекти рішень про затвердження методики розрахунку і порядку використання орендної плати за користування об'єктами комунальної власності територіальної громади міста, про внесення в неї зміни.
 
          10. Вносить пропозиції про передачу (делегування) повноважень з управління комунальною власністю територіальної громади міста.
 
          11. Здійснює контроль за ходом приватизації та відчуженням іншим способом майна комунальної власності територіальної громади міста, дотриманням законодавства України про приватизацію та відчуження майна іншим способом, аналіз їх результатів.

          12. Вносить пропозиції, приймає участь в розробці проектів рішень ради, спрямованих на підвищення ефективності виконавчих органів ради по управлінню об'єктами комунальної власності.
 
          13. Вносить на розгляд ради перелік об'єктів, які підлягають приватизації або відчуження іншим способом; розглядає результати незалежних оцінок таких об'єктів і приймає по них відповідні висновки і рекомендації, в тому числі щодо доцільності відчуження об'єкта згідно з поданою незалежну оцінку та виключення об'єкта з переліку об'єктів, які підлягають приватизації або відчуження іншим способом.
 
          14. Здійснює моніторинг аукціонів, конкурсів і договорів, пов'язаних з використанням або відчуженням об'єктів комунальної власності територіальної громади міста, які проводяться і полягають міською радою або від його імені.
 
          15. Здійснює контроль за виконанням рішень, покладений на комісію відповідним рішенням ради.
 
          16. Здійснює за дорученням ради або міського голови інші функції.