Постійна комісія з питань освіти, спорту, культури і туризму

          Постійна комісія з питань освіти, спорту, культури і туризму:

          1. Розглядає і приймає участь в розробці бюджету міста, програм соціально-економічного та культурного розвитку міста та інших міських цільових програм в частині забезпечення реалізації розвитку сфер освіти, спорту, культури, туристичної інфраструктури міста, здійснює попередній розгляд звітів про їх виконання.

          2. 
Розглядає, погоджує і вносить на розгляд ради проекти рішень, що стосуються питань сфер освіти, спорту, культури, розвитку туризму та індустрії відпочинку, зокрема питань:
          - імплементації європейських стандартів у вищевказані сфери життєдіяльності міста, сприяння формуванню міжнародного іміджу міста Одеси, взаємодії в цих напрямках з зарубіжними партнерами;
          - створення, ліквідації, реорганізації, затвердження та внесення змін до статутів комунальних підприємств, установ, організацій, що здійснюють діяльність у сферах освіти, спорту, культури, туризму;
          - проведення моніторингу мережі туристичних комплексів міста, удосконалення їх роботи;
          - проведення туристичних, спортивних, освітніх, наукових, культурно-розважальних заходів в місті;
          - забезпечення умов прибутковості підприємств туристичної індустрії, нарощування їх виробничих потужностей;
          - розширення сфери спортивних об'єктів, поліпшення їх матеріальної бази;
          - забезпечення якісного надання послуг населенню у сфері освіти підзвітними раді навчальними закладами;
          - забезпечення населення туристичними послугами належного рівня та якості;
          - інших питань в сферах освіти, спорту, культури, туристичної інфраструктури міста.
          
          3. Бере участь в організації розробки основних напрямків роботи ради в сфері туризму, індустрії відпочинку і розваг міста.

          4. Проводить аналіз діяльності ради, її виконавчих органів, підзвітних комунальних підприємств, установ в сферах освіти, спорту, культури і туризму, вносить пропозиції.

          5. Готує на розгляд ради пропозиції за наступними напрямками:
          - твердження комплексної програми заходів, спрямованих на створення умов для найбільш повного соціального, духовного, культурного та фізичного розвитку молоді і підлітків;
          - вдосконалення роботи системи освіти відповідно до затверджених нормативів;
          - розвиток і зміцнення моральних і духовних основ суспільства;
          - організація і здійснення заходів з виховної роботи з дітьми і молоддю;
          - створення умов для організації надання послуг в сфері культури;
          - розвиток музичного, образотворчого та інших видів мистецтва, а також народної творчості в місті;
          - забезпечення умов для розвитку на території міста фізичної культури і масового спорту; організації проведення фізкультурно-оздоровчих заходів;
          - забезпечення можливості підготовки спортсменів високого рівня для гідного представлення міста на всеукраїнських і міжнародних змаганнях.

          6. Здійснює контроль за виконанням рішень, покладений на комісію відповідним рішенням ради.

          7. Здійснює за дорученням ради або міського голови інші функції.